11 marca, 2019

Oświadczenie w sprawie kwalifikacji zawodowej

by Mateusz Konieczny in Aktualności

Oświadczenie w sprawie walidacji wniosku dot. kwalifikacji zawodowej osób, zajmujących się stylizowaniem paznokci

Oświadczenie zostało opublikowane w nawiązaniu do ogłoszenia, zamieszczonego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na stronie internetowej Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Spółka Nesperta sp. z o.o., jako lider na polskim rynku lakierów hybrydowych, rozpoczęła w 2016 roku starania o włączenie kwalifikacji zawodowej, dotyczącej osób zajmujących się stylizowaniem paznokci.

Jako pierwsza i jedyna firma z branży lakierów hybrydowych zauważyliśmy potrzebę rynkową wprowadzenia regulacji, która pozwoliłaby podnieść poziom świadczonych usług na rynku, ujednolicić system szkoleń i potwierdzać posiadane kompetencje, a tym samym uprościć drogę do rozwoju zawodowego. Do współtworzenia wniosku zaprosiliśmy przedstawicieli pozostałych firm z branży, wierząc że tylko wspólna i rzeczowa dyskusja, pozwoli na możliwie najlepsze opisanie kwalifikacji.

Niestety, wielomiesięczne konsultacje i burzliwe dyskusje nie przyniosły spodziewanego przez nas efektu. Mimo najlepszych chęci i licznych starań, przedstawiciele innych firm nie przyłączyli się do merytorycznych rozmów.  Co więcej: jako wnioskodawca staliśmy się przedmiotem nieuzasadnionych w naszej ocenie ataków. W naszej opinii – jest to dowód biznesowej niedojrzałości, który skłonił nas do podjęcia decyzji o wycofaniu wniosku. Co ważne na nasze stanowisko nie miały wpływu żadne podmioty zewnętrzne. To przebieg procesu walidacji doprowadził nas do takich wniosków.

Jesteśmy rozczarowani, że w obliczu wspólnej sprawy – przedstawiciele branży nie są w stanie razem wypracować działań dobrych dla ogółu. Mimo wszystko wierzymy, że w przyszłości powrócimy do rozmów i na zasadach faktycznego partnerstwa wypracujemy rozwiązanie najlepsze dla branży i konsumentów.